000100
Hallo, wij zijn Something Big
makers van digitale ervaringen
skip
makers van digitale ervaringen
Met onze kennis, techniek en creativiteit
nemen we onze klanten mee...
...op weg naar online succes
Hoe ziet jouw toekomst er uit?
skip
Amsterdam UMC Met Zorgbroeders, Papen & Klei en GX

Gebundelde kracht voor Amsterdam UMC

Amsterdam UMC Met Zorgbroeders, Papen & Klei en GX
  • Projectmanagement
  • Design en UX
  • Development
Bezoek de site
  • Projectmanagement
  • Design en UX
  • Development

Amsterdam UMC is de nieuwe naam waaronder de twee bekendste ziekenhuizen uit onze hoofdstad samen verder gaan: het VUmc, het medisch centrum van de Vrije Universiteit, en het Academisch Medisch Centrum. Een fusie van dergelijke omvang is een proces van jaren, dat zelfs nu nog volop in gang is. Wat voor ons begon als een redesign van de oude VUmc site, liep uiteindelijk al snel uit op een complete online rebranding en de ontwikkeling van een nieuw intranet.

Unieke uitdagingen

Een project van een dergelijke schaal brengt al de nodige uitdagingen met zich mee. In dit geval kwam daar nog de kersverse fusie bovenop: van twee locaties met een eigen website, afdelingen die al wel of niet zijn gefuseerd, eigen opleidingsaanbod, tot het consistent communiceren van de nieuwe identiteit.

Schaalbaar en toegankelijk

Samen met Zorgbroeders, specialisten in zorgmarketing, hebben we een aantal pressure cooker sessies gehouden met verschillende stakeholders binnen de organisatie. De input die we daarin hebben opgehaald, samen met het pakket van wensen en eisen, leidde allereerst tot een projectvisie en online merkstrategie.

Op basis hiervan hebben we aantal pijlers geformuleerd als basis voor de nieuwe site: service, schaalbaarheid en toegankelijkheid (conform de richtlijnen van WCAG 2.0 AA).

Agile to the max

Dankzij onze scrum aanpak konden we snel inspelen op voortschrijdend inzicht en nieuwe wensen makkelijk een goede plaats geven. Ons schaalbare ontwerp, op basis van de atomic design methode, zorgde ervoor dat we de VUmc site met minimale inspanning konden vertalen naar de nieuwe huisstijl van Amsterdam UMC en dat er voor eenvoudige nieuwe functionaliteit niet eens een compleet design nodig was.

Gebundelde kracht

Tijdens het project hebben we intensief samengewerkt met verschillende partijen en op verschillende locaties. Het scrum team bestond uit specialisten uit het hele land: Papen & Klei als opdrachtgevers namens VUmc, Zorgbroeders voor merkstrategie en GX voor back-end development.

Onze rol lag vooral op het gebied van projectinrichting, het aansturen van het development team, het faciliteren van de online kant van het interne proces en het bewaken en vertalen van de merkstrategie naar concept en design.

Samen iets groots maken?

Heb jij een uitdaging voor ons? We gaan hem graag aan.

Bel of app Dick Gennisssen: 0031 6 480 170 13.
Of stuur een mail naar dick@somethingbig.nl
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook wij bij Something Big maken gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat wij en een mogelijk derde partij www.somethingbig.nl persoonlijker en beter kunnen maken. Uiteraard heb je een keuze en die willen we je bieden. Ga akkoord of configureer wat je wilt.

Ook wij bij Something Big maken gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat wij en een mogelijk derde partij www.somethingbig.nl persoonlijker en beter kunnen maken. Uiteraard heb je een keuze en die willen we je bieden. Ga akkoord of configureer wat je wilt.